Inleiding in Spock en Behaviour-Driven Development

BDD (Behaviour-Driven Development) maakt het mogelijk acceptatiecriteria voor een stukje [...]