Techforce1 zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar online diensten. Wij willen dat bezoekers veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze website. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die u via onze website www.Techforce1.nl (“De Techforce1 website”) verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacy beleid.

Gegevensverzameling en -gebruik

Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en cv, worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om passende vacatures bij uw profiel te vinden, zodat wij u de functie kunnen aanbieden die het best bij u past;
  • Om u op de hoogte te houden van de diensten van Techforce1 en nieuws en ontwikkelingen op uw vakgebied;
  • Om u bij het inloggen een website op maat aan te bieden, zodat u altijd relevante informatie te zien krijgt; en/of
  • Om salarisoverzichten en andere overzichten van onze kandidaten samen te stellen.

Openbaarmaking van uw gegevens

Wij delen uw gegevens binnen Techforce1 indien nodig, om voor u de juiste baan te vinden.

Het is mogelijk dat de eigendomsstructuur van Techforce1 wijzigt. In dat geval kunnen wij de door ons over u aangehouden gegevens delen met de nieuwe eigenaars van het bedrijf en hun adviseurs. U ontvangt daarvan een kennisgeving.

Uw CV en gerelateerde gegevens kunnen naar potentiële werkgevers worden verstuurd. Deze werkgevers kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gesitueerd zijn.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Techforce1.

Vacatureberichten

U kunt zich abonneren op vacaturemeldingen per e-mail. Daarvoor dient u aan ons uw e-mailadres te verstrekken. Wij gebruiken uw e-mailadres om u via vacaturemeldingen op de hoogte te houden van de nieuwste vacatures en/of nieuws op uw vakgebied.

Wanneer u besluit dat u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via een e-mail te sturen naar info@Techforce1.nl.

Curriculum vitae (“CV”)

Wij bieden u de mogelijkheid om via deze website uw CV in te sturen. U kunt dit doen door te reageren op een specifieke geadverteerde vacature of voor raadpleging door onze consultants wanneer vacatures zich voordoen. Hoewel uw CV online wordt opgeslagen, is deze alleen toegankelijk voor de consultants van Techforce1.

Uw CV wordt rechtstreeks per e-mail verzonden naar onze consultants, die uw gegevens controleren en invoeren in onze centrale beveiligde database. Deze database, waarin al uw gegevens worden opgeslagen, is toegankelijk voor onze consultants in alle kantoren van de Techforce1, zowel binnen als buiten de Europese Unie.

U kunt uw CV updaten wanneer u maar wilt door simpelweg de procedure voor het insturen van een nieuw CV te herhalen. Uw vorige CV wordt dan automatisch vervangen of door in te loggen op uw online account.

Gegevens website bezoekers Techforce1

Wij verzamelen gegevens en statistieken van alle bezoekers van deze website en de andere websites van Techforce1 over de hele wereld, bijvoorbeeld om te controleren welke websites het meest worden bezocht en van welke diensten het vaakst gebruik wordt gemaakt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend in geaggregeerde vorm. Op basis daarvan kunnen wij onze websites zo gebruikersvriendelijk mogelijk maken en onze online diensten voortdurend verbeteren, zodat wij bezoekers een optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Ook publiceren wij een deel van deze gegevens op de websites van Techforce1.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op deze website worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers, en om sessie informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit). In de meeste browsers kunt u het accepteren van cookies uitschakelen. In het help menu van uw browser wordt uitgelegd hoe u daarbij te werk moet gaan. Wij wijzen u er echter op dat het niet accepteren van cookies bepaalde beperkingen in het gebruik van onze website met zich meebrengt.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Wij zijn genoodzaakt daarvoor administratiekosten in rekening te brengen. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met info@Techforce1.nl. U heeft tevens het recht om Techforce1 op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Andere websites

Wij wijzen u erop dat klikken op advertentie links of banners tot gevolg kunnen hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van Techforce1. U dient op andere websites de informatie over het gevoerde privacy beleid te raadplegen, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor, en geen zeggenschap hebben over, de gegevensverzameling op deze websites.

Informatieoverdracht via het internet

Omdat het internet een wereldwijd netwerk is, wordt er bij verzameling en verwerking van persoonsgegevens via het internet informatie overgedragen in een internationale context. Door deze website te gebruiken en door elektronisch met ons te communiceren, onderkent u dat wij op deze manier persoonsgegevens verwerken en verklaart u zich hiermee akkoord.

Wijzigingen van ons privacy beleid

Dit privacy beleid kan te allen tijde door Techforce1 worden gewijzigd. Bij toekomstige wijzigingen van ons privacy beleid zullen wij de wijzigingen in kwestie hier vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de online privacybescherming van Techforce1, dan kunt u ons te allen tijde e-mailen op info@Techforce1.nl of ons plaatselijke kantoor bellen om uw vragen of opmerkingen voor te leggen aan een van onze deskundigen.

Gelijke kansen

Techforce1 IT is een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit. Dit betekent dat alle kandidaten en personeelsleden gelijk worden behandeld en dat wij niet discrimineren op grond van geslacht, burgerlijke staat, ras, etniciteit, huidskleur, nationaliteit, land van herkomst, lichamelijke gebreken, seksuele geaardheid, godsdienst of leeftijd.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen door een mail te sturen naar info@Techforce1.nl